Sebagai manusia, kita mencoba untuk melakukan segala sesuatu sesuai batasnya untuk menjemput rezeki baik dari pekerjaan ataupun bisnis yang dijalankan. Kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan satu jiwa yang tidak dijamin rezekinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki setiap manusia, hewan dan semua makhluk. Itulah sebabnya Allah memiliki nama Ar-Razzaq (maha pemberi rizki).

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)". [QS Hud: 6]

Allah telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Quran dan rasul-NYA tentang sebaik-baik sikap dalam menjemput rezeki, bahkan mejamin rezeki tersebut untuk kita. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk kemudahan rezeki, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut,

1. Menyambung Silaturahim
".Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim" (HR Bukhari dan Muslim)

2. Shalat 5 Waktu
Sebagai muslim kita harus sadar bahwa kewajiban seorang muslim adalah shalat 5 waktu. Ada banyak faedah dari mendirikan shalat 5 waktu, selain menjauhkan dari sifat keji dan munkar, shalat lima waktu juga dapat membuat rizeki kita menjadi mudah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman "dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakqwa." (QS Thaha: 31)

3. Taqwa dan Tawakal
"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar., Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (QS At-Talaq: 2-3)

4. Perbanyak Istighfar
“Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS. Nuh: 10-12)

5. Bersyukur
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS Ibrahim: 7)

6. Sedekah
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radiallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad shollallahu ‘alahi wa sallam bersabda: “Tidak ada satu subuh-pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa: “Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfaq”, sedangkan yang satu lagi berdo’a “Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan (hartanya)” (HR Bukhary 5/270)

Semoga Allah subhanallahu wa ta'ala melimpahkan rizeki yang luas kepada kita dan memasukkan kita ke dalam jannah-NYA. Aamiin

muslimmarriageguide

Share this:

Show Disqus Comment Hide Disqus Comment

Disqus Comments